Köpvillkor

Följande köpvillkor tillämpas vid köp av produkter och tjänster från urteknik.se som ägs och administreras av Skövde Urteknik AB, org nr 556897-1625.

INTRODUKTION

Följande köpvillkor gäller köp av fysiska produkter på urteknik.com. Köpvillkoren är en överenskommelse mellan dig och Skövde Urteknik AB, org. nr 556897-1625. När du genomför ett köp på urteknik.com, godkänner du följande köpvillkor. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom dem.

BEKRÄFTELSE AV KÖP

När vi mottagit din order kommer vi skicka en bekräftelse till dig till den mejladress du uppgett vid ditt köp. Det är därför väldigt viktigt att du ger oss korrekt mejladress när du placerar din order. Vi rekommenderar att du sparar ditt mejl från oss för eventuell framtida kontakt och support med Urteknik. Bekräftelsen gäller även som bevis för att du genomfört ett köp på urteknik.se.

BETALNING

När planerad service är klar faktureras du för det utförda servicearbetet. Du måste betala din faktura innan Urteknik returnerar klockan/klockorna till dig.

Vid köp på Urteknik.se:

Du kan välja mellan olika betalningsmetoder. (1) Du kan välja att betala med den
svenska betaltjänsten Klarna eller (2) med ditt bank- eller kreditkort via den globala betaltjänsten Stripe.

Urteknik hanterar eller sparar aldrig några bank- eller kortuppgifter. Urteknik erbjuder köp i svensk valuta (SEK). Om du använder en bank med annan valuta kommer ditt köp automatiskt omvandlas till din lokala valuta av din bank samma dag som ditt köp.

Tillsammans med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 3 Stockholm, Sweden, erbjuder vi följande betalningsalternativ där betalningen görs direkt till Klarna: - Betala inom 30 dagar: Betalningstid är 30 dagar från avsändandet av varorna.
Villkoren för betala inom 30 dagar finner du här

- Konto: Klarna Konto är en kontokredit som tillhandahålls av Klarna och som ger kredittagaren möjlighet att delbetala sina köp månadsvis med minst 1/2 (minimum 50 SEK) av totala utnyttjade kreditbeloppet eller i enlighet med de i kassan godkända villkoren. För mer information om Klarna Konto inklusive allmänna villkor och Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation finner du här

-Betala Direkt: Betala Direkt baseras på autogiro och ditt konto debiteras först när butiken har hanterat din beställning och skickat din order. Villkoren
för Betala direkt finner du här

- Banköverföring: Ditt konto debiteras omedelbart efter att beställningen har lagts. 

GARANTI

Urteknik skiljer på garanti avseende egna produkter och tjänster, garanti- och servicevillkor som gäller för de olika varumärken vi är certifierade för samt övriga servicearbeten.

Vilka garantivillkor som gäller för TAG Heuer och service av TAG Heuer klockor hittar du här.

Vilka garantivillkor som gäller för OMEGA och service av OMEGA klockor hittar du här.

Vilka garantivillkor som gäller för EBEL och service av EBEL klockor hittar du här.

Varje klockservicearbete från Urteknik innefattar en 1 års garanti. Garantin täcker fel och skador från servicearbetet.

Har du frågor om garantier och garantivillkor och vill komma i kontakt med oss på Urteknik gör du det enklast genom att mejla oss på service@urteknik.se.

När du kontaktar oss önskar vi att du uppger ditt namn och en detaljerad beskrivning av ditt ärende. För att nyttja garantin förutsätter det att du har tillgång till ett köpebevis i form av orderbekräftelse, beställningsnummer, faktura, kvitto eller dylikt.

Vänligen notera att denna garanti är föremål för följande undantag och begränsningar:

- Produkten är skadad tack vare olämpligt och oaktsamt användande (märken, bucklor och skador på produkten.

- Produkten är skadad/defekt efter ingrepp av en icke auktoriserad verkstad/urmakare.
- Skador som uppkommit av eld, vatten eller naturkatastrof.
- Naturliga estetiska förändringar som uppkommit vid normal användning och åldring (mindre repor, nyansförändringar och smuts, eller andra märken i
material).

Fri frakt vid garantiärenden gäller endast om kunden är bosatt inom Sverige och godkänner Urtekniks fraktförslag. För kunder bosatta utanför Sverige tillkommer fraktkostnader. Om kunden inte godkänner Urtekniks fraktförslag och väljer en egen speditör är kunden själv betalningsskyldig.

Det är alltid avsändarens ansvar att skapa och följa upp ärenden hos fraktbolagen vid fall av borttappad, skadad eller stulen försändelse.

PERSONLIG INFORMATION, DATA OCH HANTERING

När du handlar och/eller genomför ett köp på urteknik.com kommer vi spara en del av din personliga information för att kunna genomföra ditt köp och leverera din order, exempelvis din adress, e-post och/eller telefonnummer. Du har rätt att begära tillgång till denna information och om den är inkorrekt kan du ändra eller begära att den tas bort. Urteknik kan även komma att använda cookies, så kallade kakor, för att förbättra din shoppingupplevelse på urteknik.se.

PRODUKT- & SERVICEINFORMATION, PRISER OCH BILDER

Urteknik har rätt att ändra pris eller annan information utan att meddela om detta. Bilder avser att återge en så korrekt bild av produkter och tjänster som möjligt. Vi reserverar oss för eventuella fel och buggar kan dyka upp på urteknik.se och kan därför inte garantera att bilder återges enligt verkligt utseende. Bilder skall alltid ses som illustrationer.

FRAKTER & LEVERANSER

Urteknik tar emot och skickar paket från hela världen. Inom Sverige sker leveranser vanligtvis med hjälp av DHL Freight eller Postnord, men vi förbehåller oss rätten att fritt få välja budfirma efter vad vi anser är bäst. För försändelser utomlands används vanligtvis DHL Express och deras internationella partners, men vi förbehåller oss rätten att använda oss av den transportör som vi anses bäst lämpad för respektive utlandssändning. Följande tidsuppskattning kan ses som riktlinje för fraktider:

- Sverige: 3-5 arbetsdagar
- Europa: 5-8 arbetsdagar
- Nordamerika: 7-14 arbetsdagar
- Resten av världen: 12-20 arbetsdagar

Urteknik ansvarar inte för sändningar som skickas från kund till Urteknik. Urteknik ansvarar inte heller för borttappat paket som skickas till Urteknik. Vid försvinnande av paket som skickats med Urtekniks försäkrade fraktlösningar ansvarar inte Urteknik för eventuella självrisker.

Urteknik ansvarar endast för sändningar som skickas från Urteknik till kund.

KOSTNADSFÖRSLAG & OFFERTER

Efter att du godkänt ett kostandsförslag från Urteknik och ett servicearbete har påbörjats kan du inte ångra din beställning. Godkännande av kostnadsförslag är alltid bindande.

Kostnadsförslag från Urteknik är gratis och du kan alltid neka ett kostnadsförslag.

KLAGOMÅL

Det är viktigt att du varsamt undersöker din klocka när du mottagit den efter utförd service. Om din klocka blivit skadad under transportenfrån Urteknik måste du snarast möjligast meddela Urteknik om detta. Detta gäller oavsett om skadan är synlig eller ej.

Alla klagomål skall göras till service@urteknik.se.

Vänligen meddela Urteknik om ditt ordernummer/service-ID och anledningen till ditt klagomål så återkommer vi snarast möjligast till dig.

Skadade klockor som skall skickas tillbaka till Urteknik skall även dem hanteras varsamt av som om de vore felfria.

Om en tvist uppstår mellan dig som kund och Urteknik och vi misslyckas komma överens, kan du lämna ditt klagomål till EUs fungerande tvistlösning online, ODR. Mer information om detta kan du hitta här (eller på följande adress http://ec.europa.eu/odr).

ANSVAR

Urtekniks ansvar för fel och avvikelser kring leverans av din produkt är begränsat i enlighet med leveransvillkoren för sändningen och det som följer dessa villkor. Urtekniks ansvar gentemot dig för eventuella förluster och skador som uppstår i samband med din order på urteknik.se är begränsat till det totala beloppet av din order. Urteknik ansvarar inte för indirekta förluster.

FORCE MAJEURE

Urteknik ska vara befriad från ansvar och konsekvenser som orsakas av omständigheter utanför Urtekniks kontroll. Som sådana omständigheter räknas regeringsåtgärd, nya / ändrade lagar, krig, bränder, översvämningar, arbetsavbrott, förbud, restriktioner, sabotage, dålig transport och väderförhållanden, brist på leverans från leverantörer eller om Urteknik och dess samarbetspartner skulle bli föremål för brottslig aktivitet.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Urteknik.se kan innehålla användargenererat innehåll från exempelvis sociala medier. Urteknik tar inget juridiskt ansvar för sådant material. Om du misstänker upphovsrättsintrång, eller åsidosättande av någon annan rättighet, eller om någon annan anledning skulle förekomma av det innehåll som publicerades på urteknik.se, vänligen kontakta vår kundtjänst.

ÄGANDERÄTT

Alla produkter förblir Urtekniks egendom tills full betalning är erlagd.

BEDRÄGERI

Alla bedrägeriförsök kommer att rapporteras till den svenska polisen. Urteknik har rätt att avbryta ett köp om det finns misstanke för brott.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Svensk lag gäller för dessa villkor och din användning av urteknik.se. I den utsträckning lagen tillåter har svenska domstolar exklusiv behörighet avseende tvister som härrör från dessa villkor eller din användning avwebbplatsen, med undantag för fall där Urteknik frivilligt väljer att vidta rättsliga åtgärder mot en kund/användare där denne har sin hemvist.

UPPSÄGNING

Urteknik förbehåller sig rätten att ta bort ditt konto och/eller användning urteknik.se efter eget tycke, till exempel om Urteknik misstänker att du brutit mot dessa villkor. Sådana åtgärder kan göras utan att du informeras om det.

GILTIGHET

Om ett eller flera av dessa villkor skulle förklaras ogiltiga eller dömas utav domstol eller tillsynsmyndighet ska inte detta påverka återstående villkors giltighet.

ÄNDRINGAR OCH UTVECKLING ÖVER TID

Urteknik kan komma att förändra och utveckla dessa villkor över tid. Varje gång du köper en produkt eller tjänst från urteknik.se kommer det vid var tid gällande villkoren vara tillämpliga på kontraktet mellan dig och Urteknik. Därför rekommenderar vi dig att regelbundet besöka denna sida för att uppdatera dig om innehållet och eventuella ändringar.

Senast uppdaterad 2023-02-23