Ett urmakeri i världsklass

På Urteknik arbetar vi med många olika varumärken där vi slutit avtal kring certifiering, utbildning och tillstånd för service. Varje enskilt varumärke ställer höga krav på vår klockverkstad; vilka verktyg och maskiner vi har, att vi är utbildade urmakare, att vår verkstad är ren och dammfri, att vi följer och respekterar specifika serviceförfarande och mycket mera.

Eftersom vi är certifierade för respektive klockmärke har vi tillstånd att beställa originalreservdelar till din klocka om något behöver bytas ut. På så sätt servas din klocka på rätt sätt och bibehåller sitt värde. Därför kan du kan känna dig trygg med att lämna din klocka i våra händer.