Certifierade verkstäder

På Urteknik arbetar vi med många olika varumärken där vi slutit avtal kring certifiering, utbildning och tillstånd för service. Varje enskilt varumärke ställer höga krav på vår klockverkstad; vilka verktyg och maskiner vi har, att vi är utbildade urmakare, att vi har en ren och dammfri miljö, att vi följer och respekterar specifika serviceförfarande och mycket mera.

Eftersom vi är certifierade för respektive klockmärke har vi tillstånd att beställa originalreservdelar från varje tillverkare om något behöver bytas ut. På så sätt servas och lagas din klocka på rätt sätt.