Vad är täthetsservice och vad innebär det?

Vad är täthetsservice och vad innebär det?

Vattentäthet för armbandsur är en viktig specifikation som indikerar klockans förmåga att motstå vattenintrång vid olika djup och tryck. Den anges vanligtvis i meter (m) eller i atmosfär (ATM) och visar hur mycket vattentryck klockan kan utsättas för utan att skadas.

Det är viktigt att förstå att en klockas vattentäthet inte gäller för evigt. En klocka görs vattentät genom användandet av packningar runt glas, krona och baklock. Dessa packningar åldras, torkar och förlorar med tiden sin funktion. En klocka som används dagligen får även in smuts och damm vid packningarna som påverkar hur de skyddar klockan mot fukt. Därför är det mycket viktigt att byta packningar i tid, helst vartannat år, samt låta en urmakare rengöra klockans delar ordentligt. Efter arbetet trycktestas klockan och säkerställs att den är tät. Detta är vad vi kallar för en täthetsservice.

 

 

När vi på Urteknik utför en täthetsservice utgår vi alltid från klockans fabriksspecifiaktioner. Vi beställer originalpackningar från respektive varumärke och kan därför också lämna garanti på arbetet. En varm rekommendation är därför att alltid vända dig till en certifierad urmakare för just din klocka så att täthetsservicen kan utföras med rätt packningar. I samband med täthetsservice ingår alltid nytt batteri (för batteridrivna klockor) samt trycktest och gångkontroll.